loader image

Aktualności Projektu
WIEM GDZIE MIESZKAM, WIEM GDZIE DZIAŁAM

Oficjalny start projektu „Wiem gdzie mieszkam, wiem gdzie działam”

Projekt rozpoczął się zgodnie z harmonogramem. Listopad spędziliśmy na szukaniu wykonawców naszej identyfikacji wizualnej oraz nowej strony internetowej stowarzyszenia, która dzięki projektowi wreszcie będzie przyjazna w obsłudze, przez co zawierająca aktualne dane oraz informacje, które powinny zaciekawić mieszkańców Chełmionki.

Znaleźliśmy również wykonawców raportów cząstkowych będących podwalinami pełnej diagnozy: raportu na temat przebiegu granic okręgu Chełmińskie w perspektywie historyczno-geograficznej , raportu opisującego specyfikę społeczno-demograficzną mieszkańców okręgu Chełmińskie – opracowana na podstawie danych zastanych oraz analizę funkcjonowania jednostek pomocniczych w innych miastach w Polsce w zakresie uwarunkowań wpływających na angażowanie mieszkańców.