loader image

Chełmińskie przedmieście — nasza mała ojczyzna

Chełmińskie Przedmieście to jedna z historycznych dzielnic Torunia słynąca kiedyś z urokliwych budynków z muru pruskiego oraz znana przez lata jako kolebka toruńskiego sportu.

Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam”

ul. Kołłątaja stara zabudowa z lat 1960-tych | foto: Andrzej Kamiński

Basen na Jordankach przed 1990r.| foto: Andrzej Kamiński

Katastrofa tramwajowa, skrzyzowanie Sz. Chełminska z Grunwaldzka, luty 1975 | foto: Ryszard Grabowski

ul.Kołłątaja stara zabudowa z lat 1960-tych | foto: Andrzej Kamiński

Basen na Jordankach przed 1990r. | foto: Andrzej Kamiński

Katastrofa tramwajowa, skrzyzowanie Sz. Chełminska z Grunwaldzka, luty 1975 | foto: Ryszard Grabowski

Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam”
 Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam - Chełmionka

Nasza misja

Misją naszego stowarzyszenia jest od(budowa) tożsamości mieszkańców okręgu „Chełmińskie”. Mówiąc o okręgu mamy na myśli – Chełmińskie Przedmieście – jedną z historycznych dzielnic Torunia, która zgodnie z obecnym podziałem administracyjnym określana jest mianem okręgu i zamieszkiwana przez ok. 45 tysięcy osób.

PROJEKT WIODĄCY

Wiem gdzie mieszkam,
wiem gdzie działam

Czas realizacji: Listopad 2022 – Wrzesień 2023

Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam” - Chełmionka

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz podjęcie działań na rzecz (od)budowy tożsamości lokalnej mieszkańców okręgu Chełmińskie Przedmieście. Realizowane działania pozwolą z jednej strony dotrzeć do lokalnej społeczności z informacjami o historii i współczesności okręgu, jego problemach i sposobach ich rozwiązywania, z drugiej natomiast zebrać nowe i uzupełnić posiadane informacje dotyczące podejmowanego problemu.

Inne Projekty

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia realizujemy projekty o różnym charakterze zajmując się przede wszystkim pielęgnacją tradycji i historii okręgu, wzmacnianiem więzi lokalnych oraz dbaniem o zrównoważony rozwój okręgu Chełmińskie Przedmieście.

Wspomnienia z Chełmionki

Wspomnienia powstają przy udziale Mieszkańców. Jeżeli masz ciekawe zdjęcia, materiały, opowieści z Chełmionki – podziel się z nami.

Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam” - Chełmionka
Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam” - Chełmionka
Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam” - Chełmionka