loader image
Czas realizacji projektu: 2020 kwiecień-czerwiec

Dbając o najbliższe otoczenie, dbamy o siebie samych. Społeczna pielęgnacja wspólnej przestrzeni

Cele projektu:

  • wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców – poprzez zaangażowanie ich w akcje sprzątania, pielęgnacji najbliższego otoczenia,
  • zwiększenie poczucia sprawczości u mieszkańców – poprzez samodzielne wpływanie na kształt przestrzeni wspólnych,
  • integracja międzypokoleniowa mieszkańców i sympatyków osiedla,
    wzmożenie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej mieszkańców okręgu Chełmińskie,
  • zwielokrotnienie ilości czasu spędzanego na świeżym powietrzu przez uczestników projektu.

O projekcie

W ramach realizacji projektu zorganizowano 6 akcji wspólnego sprzątania oraz pielęgnacji 6 lokalizacji w naszym okręgu „Chełmińskie”.
Efekty przeprowadzonych akcji:
– zebrano sześćdziesiąt 120 litrowych śmieci z terenu okręgu „Chełmińskie”,
– posadzono kilkadziesiąt nowych roślin oraz 2 drzewa,
– utworzono trzy łąki kwietne.
Sfinansowano zakup kosza do selektywnej zbiórki odpadów, który umieszczono na jednym z Chełmionkowych terenów rekreacyjnych „Topolowy Ludzik”

 

plakat promujacy chełmionka sprzątanie (1)

Koordynator projektu: Justyna Kardasz

Finansowanie projektu

Fundacja Orlen w ramach grantu Moje Miejsce na Ziemi

Fundacja Orlen

Zobacz także

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia realizujemy projekty o różnym charakterze zajmując się przede wszystkim pielęgnacją tradycji i historii okręgu, wzmacnianiem więzi lokalnych oraz dbaniem o zrównoważony rozwój okręgu.