loader image
Czas realizacji projektu: 2022 maj-wrzesień

Piąte Święto Chełmińskiego Przedmieścia

Cele projektu:

  • promocja okręgu „Chełmińskie”,
  • przywrócenie wśród mieszkańców oraz sympatyków okręgu „Chełmińskie”, tzw. Chełmionki pamięci o historii oraz wyjątkowości dzielnicy,
  • integracja międzypokoleniowa mieszkańców,
  • promocja zespołów szkolnych i ich artystycznych programów,
  • umożliwienie mieszkańcom zwiedzanie Zespołu Wodociągów „Stare Bielany” w tym zlokalizowanych na terenie Toruńskich Wodociągów: Wieży Ciśnień, zabytkowego budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz pozostałych wpisanych do rejestru zabytków obiektów Zespołu Wodociągów „Stare Bielany”.

O projekcie

Piąte Święto Chełmińskiego Przedmieścia to wydarzenie, które odbyło się 18 września 2022 r. (12:00 – 15:00) na terenie Zespołu Wodociągów Stare Bielany przy ulicy Św. Józefa 37-49. Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam” przy współorganizacji Rady Okręgu nr 11 Chełmińskie, Lokalnej Grupy Działania dla Miasta Torunia oraz Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z Pasją”.

Projekt zorganizowano dzięki wsparciu wielu darczyńców (m.in. Gmina Miasta Torunia, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruńskie Wodociągi, MPO), którzy umożliwili przeprowadzenie święta od strony logistycznej (obsługa, bezpieczeństwo, nagrody, infrastruktura) oraz partnerów, którzy chętnie uczestniczyli w naszym święcie przygotowując liczne atrakcje dla Mieszkańców (między innymi Książnica Kopernikańska, SP5, ZSPS i VIII LO, Zespół Szkół Samochodowych, Straż Miejska, Fundacja „Leśna Droga’, Towarzystwo Opieki and zabytkami w Toruniu, AnanaSchool). W święcie wzięło udział kilkudziesięciu wolontariuszy – uczniowie SP5, harcerze ze Szczepu 124 TDH i GZ AQUA, uczniowie ZSS, członkowie stowarzyszenia.

 

Koordynator projektu: Justyna Kardasz

Finansowanie projektu

Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam dzięki darowiznom zebranym na zrealizowanie V Święta Chełmińskiego Przedmieścia

Miasto Toruń

Gmina Miasta Toruń – w ramach Inicjatyw Lokalnych

 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz także

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia realizujemy projekty o różnym charakterze zajmując się przede wszystkim pielęgnacją tradycji i historii okręgu, wzmacnianiem więzi lokalnych oraz dbaniem o zrównoważony rozwój okręgu.