loader image
Czas realizacji projektu: 2019 sierpień-wrzesień

Przywróćmy pamięć o Chełmionce

Cele projektu:

Przywrócenie wśród mieszkańców oraz sympatyków okręgu „Chełmińskie”, tzw. Chełmionki, pamięci o historii i wyjątkowości dzielnicy oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców podczas wystawy plenerowej prezentującej wyniki projektu.

O projekcie

W ramach realizacji projektu członkowie stowarzyszenia przygotowali 11 plansz przedstawiających historię okręgu Chełmińskie. Tablice z nadrukowanymi zdjęciami oraz obrazami przybliżającymi historyczne miejsca oraz sceny z życia naszego okręgu zostały zaprezentowane w formie wystawy plenerowej podczas Drugiego Święta Chełmińskiego Przedmieścia.

 

 

Koordynator projektu: Justyna Kardasz

Finansowanie projektu

Gmina Miasta Toruń – w ramach grantu Mikrowsparcie od Toruńskiej Agendy Kulturalnej

Zobacz także

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia realizujemy projekty o różnym charakterze zajmując się przede wszystkim pielęgnacją tradycji i historii okręgu, wzmacnianiem więzi lokalnych oraz dbaniem o zrównoważony rozwój okręgu.