loader image
Czas realizacji projektu: 2019 maj-wrzesień

Drugie Święto Chełmińskiego Przedmieścia

Cele projektu:

  • promocja okręgu „Chełmińskie”,
  • przywrócenie wśród mieszkańców oraz sympatyków okręgu „Chełmińskie”, tzw. Chełmionki pamięci o historii oraz wyjątkowości dzielnicy,
  • integracja międzypokoleniowa mieszkańców,
  • promocja zespołów szkolnych i ich artystycznych programów,
  • umożliwienie mieszkańcom zwiedzanie Zespołu Wodociągów „Stare Bielany” w tym zlokalizowanych na terenie Toruńskich Wodociągów: Wieży Ciśnień, zabytkowego budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz pozostałych wpisanych do rejestru zabytków obiektów Zespołu Wodociągów „Stare Bielany”.

O projekcie

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu wielu darczyńców (m.in. RDLP w Toruniu) oraz partnerów, którzy chętnie uczestniczyli w naszym święcie przygotowując liczne atrakcje dla Mieszkańców (Toruńskie Wodociągi, MPO, Książnica Kopernikańska, TKKF, SP5, SP3, ZSPS i VIII LO, SM, Policja, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Straż Pożarna, Towarzystwo Opieki and zabytkami w Toruniu, Rada Seniorów, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Etnograficzne, Nowości, Kujawsko-Pomorska Fundacja Rozwoju Sportu).

Święto Chełmińskiego Przedmieścia

Koordynator projektu: Justyna Kardasz

Finansowanie projektu

Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam dzięki darowiznom zebranym na zrealizowanie drugiego święta Chełmińskiego Przedmieścia

Zobacz także

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia realizujemy projekty o różnym charakterze zajmując się przede wszystkim pielęgnacją tradycji i historii okręgu, wzmacnianiem więzi lokalnych oraz dbaniem o zrównoważony rozwój okręgu.