loader image

Aktualności

Raport z diagnozy mieszkańców okręgu „Chełmińskie”

Gdzie Mieszkańcy w okręgu „Chełmińskie” spędzają czas wolny? Co mieszkańcy doceniają w swoim okręgu? Co im przeszkadza? Co chcieliby zmienić? Czy chętnie działają na rzecz najbliższego otoczenia? Czy czują przynależność do okręgu? Odpowiedzi na te pytania dostarczy raport powstały na podstawie diagnozy mieszkańców okręgu Chełmińskie. Diagnozę lokalną przeprowadziliśmy za pomocą narzędzia geoankiety (opartej na systemie Voxly), czyli internetowego kwestionariusza ankiety połączonego z podkładem mapowym, na którym osoby badane zaznaczały odpowiedzi – łącznie zebraliśmy 103 odpowiedzi oraz stosując rozpytki, czyli krótkie wywiady przeprowadzane z mieszkańcami i mieszkankami w terenie – łącznie przeprowadziliśmy 158 rozmów. Zachęcamy do lektury: Okręg Chełmińskie na co dzień_wyniki diagnozy lokalnej_30.04

Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam” Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam”Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam”

 

Zobacz Także