loader image

Aktualności

Okręg Chełmińskie: percepcja przestrzeni, partycypacja społeczna, ocena działań

Serdecznie dziękujemy zespołowi pod okiem dr. hab. Jadwigi Biegańskiej, prof. UMK, w którego skład wchodzili mgr Leszek Dąbrowski oraz Sandra Podolska za przygotowanie opracowania „Okręg Chełmińskie: percepcja przestrzeni, partycypacja społeczna, ocena działań”.

Jesteśmy dumni, że nasze działania projektowe zostały zauważone i wykorzystane. Wierzymy, że to początek czegoś nowego, pięknego, wartościowego.

Wykorzystanie wspólnego potencjałów NGOsów, jednostek pomocniczych miasta oraz pracowników  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika to mieszanka wybuchowa, która może przynieść tylko dobre rezultaty,

Przekraczajmy granice, burzmy silosy, współpracujmy na rzecz nowej, lepszej jakości nie tylko okręgu Chełmińskie, ale i całego Miasta.

Okręg Chełminskie Percepcja przestrzeni_ partycypacja społeczna_ocena działań

Zobacz Także